CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN “BÀI CA TRUYỀN THỐNG NGÀNH ĐIỆN” TRÊN WEBSITE CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

 Nhằm tham khảo ý kiến của đông đảo cán bộ, công nhân viên tham gia bình chọn ca khúc để Ban tổ chức cuộc vận động có cơ sở cùng với các hình thức khác lựa chọn ca khúc sử dụng làm Bài ca truyền thống ngành Điện theo nội dung chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Chỉ thị liên tịch số 103/CTLT-EVN-CĐĐLVN ngày 02/5/2012 về việc vận động sáng tác Bài ca ngành Điện, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Chương trình bình chọn “Bài ca truyền thống ngành Điện” với những nội dung sau:

I. NỘI DUNG:

* Bình chọn 01 ca khúc có thể sử dụng làm Bài ca truyền thống ngành Điện với các tiêu chí:

- Ca khúc có nội dung lời ca mang tính biểu trưng gắn với ngành Điện, gần gũi, dễ hiểu, dễ phổ biến và mang tính cộng đồng (không cụ thể hoá về từng lĩnh vực hoạt động hay nét riêng về từng địa phương, đơn vị nào);

- Về âm nhạc: Tiết tấu, giai điệu dễ nghe, dễ hát, dễ thuộc, dễ phổ biến (nhưng không quá giản đơn, sơ sài), giầu cảm xúc, thẩm mỹ âm nhạc, có sức lan toả cao.

* Bình chọn 03 ca khúc yêu thích về ngành Điện.

II. ĐỐI TƯỢNG:

Tất cả cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

III. CÁCH THỨC BÌNH CHỌN

Thông qua Website Công đoàn Điện lực Việt Nam với quy trình bình chọn Bài ca truyền thống ngành Điện và Ca khúc yêu thích về ngành Điện từ 12 bài của các Nhạc sĩ chuyên nghiệp và 12 bài hát của CNVCLĐ gửi về tham dự cuộc vận động sáng tác như sau:

1- Người tham gia bình chọn truy cập vào website của Công đoàn Điện lực Việt Nam (www.congdoandlvn.org.vn) để tham gia chương trình bình chọn Bài ca truyền thống ngành Điện và Ca khúc yêu thích về ngành Điện.

2- Mỗi cán bộ công nhân viên chức lao động chỉ được tham gia bình chọn 01 lần.

3- Đồng thời với việc bình chọn, người tham gia phải đưa ra dự đoán của mình về số lượng người tham gia cuộc bình chọn.

4- Người tham gia có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin khi tham gia chương trình để phục vụ việc đánh giá sự tham gia của CBCNV các đơn vị trong ngành và việc trao thưởng của Ban Tổ chức.

5- Sau khi kết thúc thời gian bình chọn, hệ thống sẽ thống kê và chọn ra ca khúc có thể sử dụng làm Bài ca truyền thống ngành Điện và 03 ca khúc yêu thích về ngành Điện. Ca khúc có thể sử dụng làm Bài ca truyền thống ngành Điện và 03 ca khúc yêu thích về ngành Điện là ca khúc có nhiều người tham gia bình chọn nhất.

6- Sau đó hệ thống sẽ liệt kê toàn bộ những người đã tham gia bình chọn ở trên và số dự đoán của từng người về số lượng người tham gia cuộc bình chọn.

IV. THỜI GIAN: Bắt đầu từ 00h00 ngày 15/10/2012; kết thúc vào 24h00 ngày 15/11/2012.

V. GIẢI THƯỞNG:

1- Ban Tổ chức sẽ chọn ra 20 người giành được giải thưởng của chương trình là người dự đoán đúng về ca khúc có thể sử dụng làm Bài ca truyền thống ngành Điện và có số dự đoán gần đúng nhất với số lượng người tham gia bình chọn.

2- Mỗi giải thưởng là 1.000.000 đồng. Tổng giá trị giải thưởng là 20.000.000 đồng./.

VI. HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN:

           Trước khi thực hiện bình chọn cho các bài hát, Chương trình yêu cầu người tham gia phải  Đăng ký một tài khoản trên trang web Bình chọn; và thực hiện tiếp các bước sau đây:

          (1) Đăng nhập vào chương trình và Lựa chọn các bài hát của mình (chỉ 1 bài hát làm ca khúc truyền thống và 3 bài hát là ca khúc bạn yêu thích) vào Hộp lựa chọn của cá nhân (Hộp "BÌNH CHỌN CỦA BẠN" bên cột phải trang web); sau đó bạn phải nhập số dự đoán để trả lời cho câu hỏi phụ "Dự đoán số người tham gia bình chọn ?".

          (2) Sự Bình chọn của bạn chỉ được xác nhận là Hoàn thành sau khi bạn nhấn nút "Đồng ý" ở Hộp cá nhân của bạn. Hệ thống sẽ thông báo cho bạn biết quá trình Bình chọn đã thành công hay chưa.


          Lưu ý: Nếu bạn chưa xác nhận bằng việc  nhấn nút "Đồng ý" thì các lựa chọn của bạn ở trên chưa có hiệu lực trong chương trình; Tuy nhiên hệ thống vẫn lưu danh sách các bài hát bạn đã chọn và bạn có thể nhấn nút "Đồng ý" vào các lần đăng nhập sau.


            X
in đọc kỹ Hướng dẫn được cung cấp tại menu HƯỚNG DẪN trên website Bình chọn hoặc Nhấn vào đây

Email

Mật khẩu

Nhận xét về ca khúc