Để hoàn thành bình chọn, Chương trình yêu cầu người tham gia thc hiện các bước sau:
   1. Đăng ký tài khoản

   2. Đăng nhập và nghe các bài hát

   3. Lựa chọn các bài hát để bình chọn
(chỉ 1 bài ca truyền thống và 3 bài hát yêu thích) vào Hộp lựa chọn cá nhân "BOX BÌNH CHỌN CỦA BẠN";
và điền số dự đoán cho câu hỏi phụ: số người tham gia trong chương trình.

   4. Đồng ý các lựa chọn ở trên và Gửi Bình chọn.

Chi tiết các bước như mô tả dưới đây:

Bước 1.     Đăng ký

-        Truy cập trang web của Chương trình Bình chọn Bài ca truyền thống Ngành điện trên web site của Công đoàn điện lực Việt nam, hoặc truy nhập trực tiếp các link sau http://binhchon.congdoandlvn.org.vn/ ; http://www.binhchon.evn.com.vn

-        Click vào nút Đăng ký như hình dưới

z12.jpg

-        Điền các thông tin vào form đăng ký, lưu ý nhập đầy đủ và chính xác đối với các thông tin bắt buộc. Email đồng thời sẽ là tên đăng nhập của bạn trong chương trình, vì vậy cần sử dụng email chính xác và tồn tại.

z13.jpg

       Khi đăng ký thành viên, cần chọn Đơn vị công tác từ danh sách, và sau đó nhập bổ sung thông tin cụ thể như cơ quan trực tiếp (thuộc công ty con nào, chi nhánh,...); Nếu không thuộc Đơn vị nào từ danh sách thì đề nghị chọn "Đơn vị khác" và nhập thông tin địa chỉ cơ quan vào ô "Địa chỉ cụ thể".

Bước 2.     Đăng nhập (bằng tài khoản đã tạo)

-        Điền tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống bình chọn bài hát ngành điện

z14.jpg

 

Bước 3.     Chọn bài ca truyền thống ngành điện – Chọn Bài hát yêu thích

-        Đăng nhập vào hệ thống

-        Lựa chọn Bài ca truyền thống ngành Điện và Bài hát yêu thích như hình dưới

z16.jpg

-        Hoặc click vào nghe bài hát và thực hiện chọn (bình chọn) như hình dưới

z18.jpg

-        Bỏ bài hát đã chọn: Sau khi click bình chọn bài hát ngành điện có thể bỏ bình chọn của mình bằng cách click vào nút 7_.jpg trong Hộp lựa chọn cá nhân có tên là Hộp "BÌNH CHỌN CỦA BẠN".

z19.jpg

Bước 4.     Đồng ý các lựa chọn ở trên và Gửi Bình chọn

-        Trước khi thực hiện "Đồng ý" với các lựa chọn của bạn để hoàn thành Bình chọn, chương trình yêu cầu bạn điền thêm thông tin số người tham gia bình chọn (đây là câu hỏi phụ nhằm tìm ra các giải thưởng cho người bình chọn). Những người tham gia có số dự đoán gần đúng nhất với số lượng người tham gia trong chương trình sẽ được nhận giải thưởng của Ban Tổ chức (như thể lệ cuộc thi đã quy định).

-        Sau khi nhập số dự đoán thì bạn ấn nút "Đồng ý" để gửi bình chọn

z21.jpg

Sau khi ấn nút Đồng ý sẽ có thông báo thành công như sau

z11.png

Lưu ý:  Sự Bình chọn của bạn chỉ được xác nhận là Hoàn thành sau khi bạn nhấn nút "Đồng ý" ở Hộp cá nhân của bạn.  Nếu bạn chưa xác nhận bằng việc  nhấn nút "Đồng ý" thì các lựa chọn của bạn ở trên chưa có hiệu lực trong chương trình; Tuy nhiên hệ thống vẫn lưu danh sách các bài hát bạn đã chọn và bạn có thể nhấn nút "Đồng ý" vào các lần đăng nhập sau.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các thắc mắc khi sử dụng chức năng trên trang web "Bình chọn Bài ca truyền thống ngành điện" xin liên hệ số điện thoại hotline: Ms. Phương 22225210 (ext 604).
 
Hoặc liên hệ trực tiếp:
1. Anh Uông Quang Huy - Công đoàn Điện Lực Việt Nam; Tel: 0963353538; Email: huyuq_cd@evn.com.vn

2. Anh Phan Thế Đại - Phòng WEB&QA, EVNIT; Tel: 0966633388; Email: daipt@evn.com.vn

3. Anh Nguyễn Minh Đức - Phòng WEB&QA, EVNIT; Tel: 0963236999; Email: ducnmi.evnit@evn.com.vn.

Email

Mật khẩu

Nhận xét về ca khúc