Nhạc nền các ca khúc ngành điện

01. EVN vì đất nước phồn vinh - Tải ca khúc - Lời ca khúc

02. Điện lực Việt Nam ta tự hào - Tải ca khúc - Lời ca khúc

03. EVN thắp sáng tương lai - Tải ca khúc - Lời ca khúc

04. EVN thẳng hướng tới tương lai - Tải ca khúc - Lời ca khúc

05. Điện về với Bản - Tải ca khúc - Lời ca khúc

06. Bản tình ca ngành điện Việt Nam - Tải ca khúc - Lời ca khúc

07.Chẳng có nguồn năng lượng nào là bất tận - Tải ca khúc - Lời ca khúc
 
08. EVN nguồn sáng tương lai -Tải ca khúc - Lời ca khúc

09. Điện lực Việt Nam  - Tải ca khúc - Lời ca khúc

10. Lặng thầm cho dòng sáng - Tải ca khúc - Lời ca khúc

11. Hành khúc người thợ điện - Tải ca khúc - Lời ca khúc

Email

Mật khẩu

Nhận xét về ca khúc